Menu
Kurikulum

"Scouts for GreenApprenticeship - Mikro poverilnice za trajnostni razvoj v PIU

Spletna aplikacija

"Digitalne poverilnice "Scout for GreenApprenticeship"

Izziv

"Nagrada EU za izziv SDG "Scouts for GreenApprenticeship"

Cilji

Cilji trajnostnega razvoja - Vpliv na podjetje in mobilnost v PIU

Odhajanje v tujino kot del učne izkušnje v PIU je zelo priljubljen v vsej Evropi. Med osebnim in poklicnim razvojem morajo učeči se poklicnega izobraževanja in usposabljanja razviti tudi spretnosti in kompetence za globalni razvoj in boljšo prihodnost. Eden najpomembnejših vidikov v tem kontekstu je trajnostni razvoj, saj bo oblikoval tok prihodnosti.

Namen tega projekta je senzibilizirati mlajše učeče se in osebje v PIU za trajnost in jih poučiti o trajnosti, ponujajoč jim vključitev trajnosti v njihov vsakdan, ter jih uporabiti kot ambasadorje za nadaljnje širjenje ideje. To dosežemo z ustvarjanjem napredne spletne aplikacije (WP4), ki učečim se prinaša modularni kurikulum in jim omogoča, da jo imajo vedno pri roki.

Tako so dobro opremljeni za boj proti podnebnim spremembam v lastnem okolju z informacijami, praktičnimi aplikacijami, učenjem in omrežjem, oddaljenim le en klik. Z modularizirano vsebino se učenje dogaja na poti in v skladu s potrebami posameznika, kar zagotavlja, da se vsebina uporablja po zaključku začetnega kurikuluma in celo po koncu trajanja projekta.

Naš novi inovativni kurikulum (WP3) temelji na matriki (WP2), ki analizira status quo trajnostnega razvoja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi in operacionalizira cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov, pri čemer se dotika uradnega sporazuma za celotno EU. Cilj je razčleniti široke koncepte ciljev trajnostnega razvoja in drugih teoretičnih okvirov na realnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih ter ga narediti uporabnega in pripravljenega za uporabo.

Poleg tega projekt vključuje izziv za učeče se v PIU (WP5), da oblikujejo svoj osebni načrt, povezan z delom, in preizkusijo naučeno vsebino v podjetju. Z nagrado so projekti prepoznani, dokumentirani in objavljeni ter služijo kot najboljša praksa za prihodnje mobilnosti in podjetja, ki želijo inovirati svoje poklicno izobraževanje in usposabljanje s trajnostnim razvojem. To udeležencem po vsej Evropi in tudi širšemu občinstvu pokaže, kako je mogoče doseči trajnost v poslovnem kontekstu in se tako skupaj boriti proti podnebnim spremembam.

Ti rezultati očitno pripravljajo učeče se iz poklicnega izobraževanja in usposabljanja na trg dela prihodnosti in njegove potrebe, saj bodo trajnost, inovativno razmišljanje, digitalne kompetence in mednarodna mobilnost bistvenega pomena v našem globaliziranem, a vedno bolj okoljsko ozaveščenem svetu.

Uporaba aplikacije in integrirane majhne učne vsebine v obliki mikro poverilnic prav tako predstavlja inovacijo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, saj skrbi za potrebe in želje učečih se poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter osebja.

Ta novi, inovativni, skupni evropski učni načrt bo spodbujal zelene spretnosti in ozaveščal vse uporabnike – učeče se poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mentorje, osebje za mobilnost in širšo javnost – o vplivu njihovega početja na okolje.