Menu
Koulutussuunnitelma

“Scouts for GreenApprenticeship - mikrotodistukset kestävästäkehityksestä ammatillisessa koulutuksessa”

Verkkosovellus

“Digitaaliset valtuudet “Scouts for GreenApprenticeship”

Haaste

“EU:n kestävän kehityksen palkinto “Scouts for GreenApprenticeship”

Tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet

Ulkomaille lähteminen osana ammatillisen koulutuksen oppimiskokemusta on melko suosittua koko Euroopassa ja se vaikuttaa yritykseesi ja ammatilliseen liikkuvuuteen.

Henkilökohtaisesti ja ammatillisesti kehittyessään ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden on myös kehitettävä taitoja ja osaamista maailmanlaajuista kehitystä ja parempaa tulevaisuutta varten. Yksi merkittävimmistä näkökohdista tässä yhteydessä on kestävä kehitys, sillä se muokkaa tulevaisuuden kulkua.

Tämän hankkeen tavoitteena on herkistää nuorempia oppijoita ja ammatillisen koulutuksen henkilöstöä sekä kouluttaa heitä kestävästä kehityksestä, tarjota helppoja tapoja sisällyttää se jokapäiväiseen elämäänsä ja käyttää heitä lähettiläinä kestävän kehityksen ideoiden levittämiseen. Tämä tehdään luomalla progressiivinen verkkosovellus (WP4), joka tuo modulaarisen opetussuunnitelman opiskelijoille ja mahdollistaa sen, että se on aina heidän käsissään.

Heillä saavat hyvät valmiudet torjua ilmastonmuutosta omassa ympäristössään tiedon, käytännön sovellusten, oppien ja verkoston avulla, joka on vain yhden napsautuksen päässä. Modulaarisella sisällöllä oppiminen tapahtuu tien päällä ja yksilöllisten tarpeiden mukaan varmistaen, että sisältöä käytetään alkuperäisen opetussuunnitelman jälkeen ja jopa projektin elinkaaren jälkeen.

Uusi innovatiivinen opetussuunnitelmamme (WP3) perustuu matriisiin (WP2), jossa analysoidaan ammatillisen koulutuksen ja kestävän kehityksen suhde Euroopassa osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä koko EU:n virallisesta sopimusta. Tavoitteena on purkaa kestävän kehityksen tavoitteiden ja muiden teoreettisten viitekehysten laajat käsitteet ja tuoda ne osaksi ammatillisen koulutuksen todellisuutta yrityksissä ja tehdä siitä soveltuva ja käyttövalmis.

Heillä saavat hyvät valmiudet torjua ilmastonmuutosta omassa ympäristössään tiedon, käytännön sovellusten, oppien ja verkoston avulla, joka on vain yhden napsautuksen päässä. Modulaarisella sisällöllä oppiminen tapahtuu tien päällä ja yksilöllisten tarpeiden mukaan varmistaen, että sisältöä käytetään alkuperäisen opetussuunnitelman jälkeen ja jopa projektin elinkaaren jälkeen.

Uusi innovatiivinen opetussuunnitelmamme (WP3) perustuu matriisiin (WP2), jossa analysoidaan ammatillisen koulutuksen ja kestävän kehityksen suhde Euroopassa osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä koko EU:n virallisesta sopimusta.

Tavoitteena on purkaa kestävän kehityksen tavoitteiden ja muiden teoreettisten viitekehysten laajat käsitteet ja tuoda ne osaksi ammatillisen koulutuksen todellisuutta yrityksissä ja tehdä siitä soveltuva ja käyttövalmis.

Lisäksi hanke sisältää haasteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille (WP5) suunnitella henkilökohtainen työhön liittyvä projektinsa ja herättää opittu sisältö henkiin isäntäyrityksessään. Palkinnon kautta hankkeita tunnustetaan, dokumentoidaan ja julkaistaan, ja ne toimivat parhaina käytäntöinä tuleville liikkujille ja yrityksille, jotka haluavat innovoida ammatillista koulutustaan kestävän kehityksen kautta.

Tämä näyttää osallistujille kaikkialla 

Euroopassa sekä laajemmalle yleisölle, kuinka kestävää kehitystä voidaan saavuttaa liike-elämässä taistelemalla ilmastonmuutosta vastaan yhdessä.

Nämä tulokset valmistavat selvästi ammatillisen koulutuksen oppijoita tulevaisuuden työmarkkinoihin ja sen tarpeisiin, sillä kestävyys, innovatiivinen ajattelu, digitaalinen osaaminen ja kansainvälinen liikkuvuus ovat tärkeitä globalisoituvassa ja yhä ympäristötietoisemmassa maailmassamme.

Sovelluksen ja integroidun pienikokoisen oppimissisällön käyttö mikrotodistusten muodossa on myös innovaatio ammatillisessa koulutuksessa, joka vastaa ammatillisen koulutuksen oppilaiden ja heidän henkilökunnan tarpeisiin ja mieltymyksiin. Tämä uusi, innovatiivinen, yhteinen eurooppalainen opetussuunnitelma edistää vihreitä taitoja ja saa kaikki käyttäjät – ammatillisen koulutuksen oppijat, mentorit, liikkuvuushenkilöstö ja laajempi yleisö – tietoisiksi toimintansa ympäristövaikutuksista.